Instalacja Co

Centralne ogrzewanie to bardzo popularny sposób ogrzewania domków jednorodzinnych. Może być ona napędzana różnymi źródłami energii. Woda w instalacji c.o. zwykle nagrzewana jest przy pomocy kotła olejowego, gazowego oraz na paliwo stałe. Działanie takiego kotła jest bardzo proste – ogrzewana w nim woda trafia do grzejników, a wystudzona wraca do kotła ponownie w celu ogrzania. W polskich domach najczęściej można spotkać się z instalacją grawitacyjną i pompową. Grawitacyjna instalacja c.o. działa w ten sposób, że woda gorąca, czyli o mniejszej gęstości płynie do góry, a zimna, czyli cięższa – w dół. W przypadku pompowej instalacji c.o. obieg wody jest wymuszony przy pomocy pompy i przez nią napędzany. Po zamontowaniu instalacji c.o. konieczny jest jej odbiór i próba. Sprawdzana jest zgodność projektu z efektem końcowym, jakość materiałów, dokładność montażu oraz funkcjonowanie instalacji. Konieczne są również okresowe kontrole pracy instalacji, sprawdzanie jej stanu i usuwanie ewentualnych uszkodzeń.

Yapa